รหัสประจำตัว :
 
  รหัสผ่าน :
 
กรณีไม่สามารถเข้าระบบได้
ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่
โทร. 038 354580-4 ต่อ 2718,2624, 2623

 
 
 
 
 
ป.โท นิสิตเข้าใหม่ ภาคปลาย 61 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา และ ป.โท นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา (ค่าสมัคร)
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2561 สำหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตศรีราชา
 
 
 
 
ระบบสารสนเทศนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230   ต่อ 2624 โทรสาร 038 351 169